Paket aktivacije

Platinum Care Pack prijava kvara

Model oštećenog uređaja
Navedite točan uzrok kvara (oštećenja), opišite svojim riječima
Što ne funkcionira na uređaju, opišite svojim riječima
Ne
Da
Ne
Da

Molimo priložite račun kupljenog uređaja

Odaberite fotografiju ili dokument (.jpg, .png, .pdf, .doc)