Paket aktivacije

ZAŠTITA ZA MOBITELE (LOM EKRANA) pokriva nepredvidive štete loma ekrana/stakla uređaja, a ograničena je na jednu štetu loma ekrana/stakla tijekom trajanja zaštite (12 mjeseci)...

CARE PACK MOBITEL (LOM EKRANA) možete aktivirati za sljedeće uređaje: mobilni telefon, smartphone, iPhone...

Mobiteli i tableti
Šifra proizvoda Trajanje zaštite MPC od,
uključujući:
MPC do,
uključujući:
MPC
TTK10012 12 mjeseci 500,00 kn 1.500,00 kn 149,00 kn
TTK20012 12 mjeseci 1.501,00 kn 3.000,00 kn 289,00 kn
TTK30012 12 mjeseci 3.001,00 kn 4.500,00 kn 419,00 kn
TTK40012 12 mjeseci 4.501,00 kn 6.000,00 kn 549,00 kn

ZAŠTITA ZA MOBITELE I TABLETE pokriva sve štete koje mogu nastati nepredvidivim slučajevima kao što su požar, provalna krađa, nepažnja vlasnika uređaja (pad, lom, tekućine)...

CARE PACK PUNA ZAŠTITA (MOBITEL + TABLET) možete aktivirati za sljedeće uređaje: mobilni telefon, smartphone, iPhone, iPad, tablet, 2 u 1 laptop/tablet (laptop sa odvojivim ekranom).

Mobiteli i tableti
Šifra proizvoda Trajanje zaštite MPC od,
uključujući:
MPC do,
uključujući:
MPC
TTK10024 24 mjeseca 500,00 kn 2.000,00 kn 199,00 kn
TTK20024 24 mjeseca 2.001,00 kn 4.000,00 kn 449,00 kn
TTK30024 24 mjeseca 4.001,00 kn 8.000,00 kn 599,00 kn
TTK40024 24 mjeseca 8.001,00 kn 15.000,00 kn 749,00 kn