Paket aktivacije

Ovdje aktivirajte
zaštitu za svoje
uređaje

Započnite aktivaciju
Paketi

Ovdje prijavite kvar
na uređaju

Prijava kvara

CARE PACK kao proizvod koncipiran je u suradnji s UNIQA d.d. osiguranjem i ovlaštenim servisima MMM Agramservis, ZEL-COS te drugim partnerima.

Uniqa osiguranje ZEL-COS Agramservis