Paket aktivacije

Platinum Care Pack

Aktivacija jamstva

Podaci o uređaju

Broj izdanog računa za kupljeni uređaj
Serijski broj kupljenog uređaja
Cijena se upisuje bez oznaka tisućica, a lipe odvojene točkom, primjer: 1700.90

Molimo priložite račun kupljenog uređaja

Odaberite fotografiju ili dokument (.jpg, .png, .pdf, .doc)

Podaci o kupcu

Ime i prezime kupca uređaja ili naziv poduzeća koje kupuje
Država porijekla kupca uređaja
Poštanski broj grada porijekla kupca uređaja
Grad porijekla kupca uređaja
Ulica i kućni broj kupca uređaja
Kućni telefon kupca uređaja
Broj mobitela kupca uređaja
Osobna elektronička adresa kupca uređaja
U kojoj trgovini ste kupili CARE PACK
Odaberite vrstu zaštite
Odaberite barkod vidljiv na kupljenom CARE PACKU